Skip to end of metadata
Go to start of metadata

EUREM Poland                                                                   

 

 

 

Zdobądź:

Kompetencje praktycznego wdrażania energooszczędności w przedsiębiorstwie

Certyfikat EUROPEJSKI MENEDŻER ENERGII

  Kolejna edycja kursu EUREM – rekrutacja otwarta !!! ( wejdź po informacje )  

Promujemy nowy zawód - Menedżer ds. Energii !!! Zapraszamy kadrę techniczną odpowiedzialną za energię na kurs dotyczący inżynierii energii i optymalizacji jej zużycia.   

      Dlaczego firma potrzebuje menedżera ds. energii i jaka jest jego rola ? - obejrzyj filmW międzynarodowej sieci, którą tworzą uczestnicy kursów EUREM z różnych krajów, powstało już dziesiątki projektów oszczędności i wiele z nich stanowi świetne przykłady do naśladowania lub powielania. 

Ze statystyki przeprowadzonych działań w ramach projektów sporządzanych przez uczestników kursów EUREM wynika, iż statystyczny Europejski Menedżer Energii osiąga w swoim zakładzie:

  • oszczędności zużycia energii: 750 MWh/ rok 
  • redukcję kosztów: 30 000 EURO / rok                                               
  • redukcję emisji CO2 200 ton /rok                                                         

Większość przeprowadzonych projektów spłaca się po 2-3 latach. Przeciętnie trzy z każdych czterech koncepcji energooszczędności, powstających w trakcie trwania kursu EUREM, są wdrażane w praktyce. 

Uczestnicy poprzedniej edycji kursu w Polsce (21 osób ) wykonali w trakcie jego trwania projekty dla swoich macierzystych zakładów dające oszczędności energii wynoszące łącznie 27 275 MWh rocznie. To pozwala oszczędzić ich przedsiębiorstwom koszty zużycia energii w sumie na kwotę ponad 1,5 mln Euro /rok i redukować emisję dwutlenku węgla o niemal 18,5 ton/rok. Związane z projektami koszty inwestycji wynosiły łącznie 4,6 mln Euro, przy średnim okresie zwrotu 3 lata. 


 


 

Partner merytoryczny

Partner medialny

 

Partner medialny

 

Patronat honorowy          Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyłączną odpowiedzialność za zawartość tej strony internetowej ponoszą jej autorzy. Niekoniecznie odzwierciedla ona opinię Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska nie odpowiada za jakikolwiek użytek poczyniony z zawartości strony.

Nasi inni Patroni

 

        

 

  

 

  • No labels