Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Вкупниот број учесници е ограничен на 15 кандидати.


Panel
Пријава за EUREM обука


Пополнетата пријава  испратете ја на по e-mail.

...


ПРОГРАМА И РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА >>

View file
namePrograma i raspored na predavanja - grupa 2017.doc
height250

ТРОШОЦИ И КОТИЗАЦИЈА

Учесниците самостојно ги покриваат трошоците за наставата, која ќе се реализира во Скопје (160 наставни часа) во вкупна вредност од 66.500,00 денари и завршно тестирање од 6.130,00 денари со можност за плаќање на 10 месечни рати.

...